Select Page

Zásady ochrany osobných údajov

Fluidmaster
aktualizované 22. 5. 2018

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fluidmaster zahrňujú rôzne spôsoby, akými spoločnosť Fluidmaster, Inc. („Fluidmaster“, „my“ alebo „náš“) používa informácie, ktoré poskytnete počas používania služieb Fluidmaster.com, aké informácie zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme, ako môžete kontrolovať informácie, ktoré spracovávame, a ako chránime vaše osobné informácie.

Prístup a používanie akejkoľvek časti webovej stránky spoločnosti Fluidmaster (ďalej len „Webová stránka“) sa bude považovať za súhlas so zbieraním a používaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, nepristupujte k Webovej stránke a nepoužívajte ju. Zdieľaním vašich osobných údajov s nami a pokračovaním v používaní našej Webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ak odkazujeme na „Fluidmaster“, „my“, „náš“ alebo „nás“, myslíme skupinu spoločnosti Fluidmaster alebo spoločnosti, ktoré poskytujú Webovú stránku spoločnosti Fluidmaster alebo produkty spoločnosti Fluidmaster (vrátane Opella Limited, Fluidmaster Netherlands, B.V. a Fluidmaster Predelava Plastike d.o.o.).

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vás oboznámime so spracovaním osobných údajov spoločnosti Fluidmaster a poskytneme vám informácie o tom, ako používame osobné údaje o vás v konkrétnych situáciách, ako je napríklad marketing, keď žiadate o prácu v spoločnosti Fluidmaster, keď vstúpite do zmluvných vzťahov so spoločnosťou Fluidmaster a keď navštívite Webovú stránku alebo využívate funkcie spojené s Webovou stránkou.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú nasledujúce informácie:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje?
 • Aké informácie o vás zhromažďujeme?
 • Ako používame informácie o vás?
 • Zdieľame informácie o vás s ostatnými?
 • Existuje dátový prenos vašich osobných údajov?
 • Ako dlho uchovávame informácie o vás?
 • Čo sú súbory cookie a ako sa používajú na týchto stránkach?
 • Ako chránime informácie o vás?
 • Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?
 • Čo je potrebné pochopiť pred kliknutím na odkazy na webové stránky tretích strán?
 • Môžu sa zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov?

Môžeme zhromažďovať a inak spracovávať nasledujúce informácie o vás (vrátane osobných údajov):

 • Informácie, ktoré s nami zdieľate – keď nás kontaktujete, komunikujete s nami na Webovej stránke, kontaktujete nás prostredníctvom zákazníckeho servisu a vyplňujete formuláre na Webovej stránke. V takýchto prípadoch môžete s nami zdieľať: vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a informácie o platbe a kreditnej karte. Za určitých okolností budeme potrebovať tieto informácie, aby sme vám mohli poskytnúť produkt alebo službu, o ktorú ste požiadali; napríklad potrebujeme informácie o vašej platbe pri zakúpení produktu a Vašu adresu, aby sme vám produkt doručili.

 

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašej komunikácie na Webovej stránke – môžeme automaticky zhromažďovať podrobnosti o vašich návštevách Webovej stránky (okrem iného vrátane IP adresy, údajov o návštevnosti, údajov o polohe, webových záznamov a iných komunikačných údajov) a zdroje, ku ktorým pristupujete. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať aj záznamy o korešpondencii a informáciách, ktoré nám poskytnete, ak nás kontaktujete prostredníctvom tejto Webovej stránky alebo inými spôsobmi komunikácie, napríklad prostredníctvom poštových adries. Zhromažďujeme aj podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom našej Webovej stránky a o uskutočnení vašich objednávok. Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane informácií o vašej IP adrese, operačnom systéme a type prehliadača, ak sú tieto informácie dostupné.

 

 • Informácie od iných tretích strán – zhromažďujeme a spracovávame informácie o tom, ako sa zapájate do našich propagačných kampaní, marketingu a online reklamy, mimo našich vlastných webových stránok. Zhromažďujeme informácie vrátane súhrnných demografických údajov, ktoré poskytujú prehľad o domácnostiach, ktoré nakupujú naše produkty, od poskytovateľov údajov tretích strán, ktorí nám pomáhajú poskytnúť vám relevantnejšiu používateľskú skúsenosť tým, že nám umožňujú poskytnúť ponuky v správnom čase a poskytnúť vám relevantnejšie služby a poradenstvo.

Ako nás kontaktovať?

Podrobnejšie informácie o tom, ako spoločnosť Fluidmaster spracováva osobné údaje o nasledujúcich témach, nájdete kliknutím na prepojenie:

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Prečo spracovávame vaše osobné údaje?

Môžeme o vás zhromažďovať osobné údaje z rôznych dôvodov. Ďalšie informácie o konkrétnom type spracovania údajov nájdete v konkrétnych oznámeniach o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené vyššie, ako je naše Oznámenie o ochrane osobných údajov.

Pre každé spracovanie osobných údajov spoločnosťou Fluidmaster platí, že spracovanie údajov je nevyhnutné na to, aby spoločnosť Fluidmaster vykonávala svoje práva alebo povinnosti týkajúce sa vás. Ak ste napríklad zákazníkom, zhromažďovaním vašich osobných údajov sa môžeme zamerať na poskytnutie služieb alebo produktov, ktoré ste požadovali, na vývoj, vylepšovanie a personalizáciu vašej zákazníckej skúsenosti, na udržiavanie a rozvíjanie zákazníckeho vzťahu s vami, a na efektívnejšiu komunikáciu s vami.

Aké informácie  o vás zhromažďujeme?

Primárne zhromažďujeme osobné údaje priamo od vás. Môžete nám poskytnúť údaje napríklad kontaktovaním nás alebo poskytnutím spätnej väzby, registráciou ako používateľ našich služieb, žiadosťou o zamestnanie, odoberaním našich bulletinov alebo iných materiálov, pripomienkovaním alebo diskusiou o akomkoľvek obsahu na Webovej stránke alebo sťahovaním či nahrávaním materiálov.

Typy osobných údajov, ktoré obvykle zhromažďujeme, obsahujú informácie ako:

 • vaša identifikácia a kontaktné údaje, ako je vaše meno, spoločnosť, e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • informácie o vzťahu so zákazníkmi, ako sú preferencie komunikácie, vaše záujmy o produktoch a používanie produktov a služieb spoločnosti Fluidmaster;
 • vaše prihlasovacie údaje, ako je používateľské meno a heslo v našom prihlasovacom konte Fluidmaster alebo v Preference Center; a
 • technické informácie, ako je vaša IP adresa

Záleží vždy na vás, či nám chcete poskytnúť osobné údaje. Ak sa tak nestane, vezmite, prosím, na vedomie, že pravdepodobne nebudeme môcť vykonať kroky, ktoré ste požadovali. Pravdepodobne nebudeme môcť napríklad zaregistrovať vás ako používateľa, zvážiť vašu žiadosť o zamestnanie alebo vám poskytnúť naše produkty alebo služby.

V prípade potreby môžeme tiež použiť súbory cookie a súvisiace technológie, ktoré nám poskytli tretie strany, a vytvoriť nové informácie analýzou údajov, ktoré už o vás máme. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete nižšie v časti „Čo sú súbory cookie a ako sa používajú na tejto stránke?“

Ako používame informácie o vás?

Ako používame informácie o vás, závisí od toho, prečo boli informácie pôvodne zhromažďované. Aby sme vám predstavili, ako spracovávame osobné údaje, uviedli sme niektoré príklady nižšie. Podrobnejšie informácie nájdete v našich konkrétnych oznámeniach o ochrane osobných údajov.

Vo všeobecnosti používame vaše osobné údaje na nasledujúce účely, aby:

 • sme vám predávali produkty a služby;
 • sme vám dodali tovar alebo služby;
 • sme vám poskytli zákaznícku podporu na predané produkty alebo služby;
 • sme vykonávali prieskumy;
 • sme zabezpečili a optimalizovali zážitok z webových stránok;
 • sme poskytovali marketingovú komunikáciu;
 • sme zabezpečili a kontrolovali prístup do priestorov spoločnosti Fluidmaster;
 • sme vykonávali náborový proces; alebo
 • nám inak umožnili splniť naše právne a zmluvné záväzky.

Zákony o ochrane údajov a o ochrane súkromia vyžadujú v niektorých krajinách, aby sme mali pre zaobchádzanie s osobnými informáciami takzvaný „právny základ“ alebo „zákonný podklad“. Vo všeobecnosti to znamená, že musíme mať právne zdôvodnenie pre zaobchádzanie s vašimi osobnými informáciami. Prevažne musíme zaobchádzať s vašimi osobnými informáciami, aby sme vám mohli poskytnúť produkty alebo služby, ktoré ste požadovali, aby naše produkty a Webová stránka mohli fungovať správne a aby poskytovali všetko, čo od nich očakávate.

Niekedy nie je používanie vašich osobných údajov pre nás nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť naše produkty a služby alebo aby tieto fungovali správne. Za týchto okolností máme v zaobchádzaní s vašimi osobnými informáciami takzvaný „legitímny záujem“. Naším „legitímnym záujmom“ môže byť:

 • odhalenie a predchádzanie podvodom;
 • udržiavanie zabezpečenia našich webových stránok, aplikácií, produktov a IT systémov;
 • zabezpečenie, že naše vlastné procesy, postupy a systémy sú čo najefektívnejšie; analyzovanie a zlepšovanie informácií, ktoré zhromažďujeme;
 • stanovenie efektívnosti našich propagačných kampaní a reklamnej činnosti; a prispôsobenie a zlepšenie spôsobu, akým nakupujete a ako budete s nami v budúcnosti spolupracovať.

Existujú určité osobné informácie, ktoré s nami zdieľate, ktoré špecifikujeme ako voliteľné (napríklad keď aktualizujete informácie o konte). Vysvetlíme, ako používame tieto informácie, a ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť, súhlasíte s tým, že vaše informácie budú nami použité týmto spôsobom. Môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie kedykoľvek odstránili, a to kontaktovaním zákazníckej služby spoločnosti Fluidmaster alebo kontaktovaním na adrese dpr@fluidmaster.com

A nakoniec, za niektorých relatívne obmedzených okolností, budeme musieť určitým spôsobom zaobchádzať s vašimi osobnými informáciami, aby sme mohli splniť naše zákonné povinnosti. Napríklad ak sme požiadaní o zverejnenie vašich osobných informácií regulačným orgánom alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.

V konečnom dôsledku dôvod, prečo spracovávame vaše osobné informácie takým spôsobom, ako to robíme, je, že môžeme priamo alebo nepriamo zlepšiť naše produkty, služby a vaše celkové skúsenosti so spoločnosťou Fluidmaster. Bez ohľadu na naše oprávnenie na spracovanie vašich osobných údajov (či je pre nás nevyhnutné poskytnúť vám určitý produkt, alebo je to v našich „legitímnych záujmoch“) vás ubezpečujeme, že podnikneme kroky na dodržanie nášho záväzku chrániť vaše súkromie.

Zdieľame informácie o vás s ostatnými?

Používame tretie strany, ako sú poskytovatelia služieb, na zhromažďovanie, ukladanie a spracovávanie osobných údajov v našom mene. Takíto poskytovatelia služieb môžu spracúvať vaše osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby poskytli službu, ktorú sme od nich požadovali. Hlavným pravidlom je, že nemajú povolené používať vaše osobné údaje v prospech vlastnej spoločnosti.

Aby sme chránili vaše súkromie, požadujeme, aby všetci poskytovatelia služieb uchovávali osobné údaje, ktoré im poskytujeme, dôverne a primerane zabezpečené. Sú tiež povinní dodržiavať dohody o spracovaní údajov a platné právne predpisy na ochranu údajov.

Navyše spoločnosť Fluidmaster môže zverejniť a previesť vaše osobné údaje v rámci skupiny spoločností Fluidmaster.

Keďže spoločnosť Fluidmaster je globálnou skupinou spoločností s pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb v rámci Európskej únie i mimo nej, vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo Európskej únie. Krajiny, do ktorých sa vaše údaje prenášajú, nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako vaša domovská krajina. Napriek tomu sa pri prenose osobných údajov do zahraničia budeme vždy starať o ich bezpečnosť tým, že zabezpečíme, aby existoval právny základ pre prenos a aby sa dodržiavali príslušné zákony upravujúce prenos údajov.

Existuje dátový prenos vašich osobných údajov?

Spoločnosť Fluidmaster bude od vás zhromažďovať osobné údaje v krajine, v ktorej žijete. My a tie tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, uchovávajú a inak spracovávajú tieto informácie v Spojenom kráľovstve, v krajinách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo v akejkoľvek krajine mimo EHP, kde máme obchodné aktivity.

Uisťujeme vás, že akýkoľvek prenos vašich osobných údajov z jednej krajiny do druhej je v súlade so zákonmi na ochranu údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Európske zákony na ochranu údajov zahŕňajú najmä konkrétne pravidlá pre prenos osobných údajov mimo EHP.

Pri prenose osobných údajov mimo EHP zahrnieme do našich zmlúv s týmito tretími stranami doložky o ochrane údajov schválené Európskou komisiou pre prenos osobných informácií mimo EHP (tieto doložky sú schválené podľa článku 46.2 GDPR), alebo zabezpečíme, aby krajina, v ktorej sa bude s vašimi osobnými informáciami zaobchádzať, bola považovaná Európskou komisiou za „primeranú“ v súlade s článkom 45 GDPR.

 

V každom prípade sa náš prenos, uchovávanie a spracovanie vašich osobných údajov bude naďalej riadiť týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o prenose osobných údajov, kontaktujte nás na adrese dpr@fluidmaster.com.

Ako dlho uchovávame informácie o vás?

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich práv a povinností súvisiacich s údajmi. Keďže sa však tieto práva a povinnosti líšia v závislosti od pomerov spracovania, poskytneme viac informácií o takýchto dobách uchovávania v oznámeniach o ochrane osobných údajov špecifických pre danú tému.

Keď už nie sú osobné údaje potrebné, odstránime ich alebo anonymizujeme ich čo možno najskôr.

Čo sú súbory cookie a ako sa používajú na tejto Webovej stránke?

Na Webovej stránke používame súbory cookie na zlepšenie funkčnosti stránok a na získavanie informácií o návštevnosti Webovej stránky.

Súbory cookie sú malé textové súbory uložené na pevnom disku počítača, ktoré umožňujú aby Webová stránka rozpoznala daný počítač. Môžeme použiť buď súbory cookie, ktoré uložia súbor na vašom počítači natrvalo (permanentné súbory cookie), alebo súbory cookie, ktoré prestanú existovať po zatvorení vášho prehliadača (dočasné súbory cookie).

Pomocou súborov cookie môžeme zhromažďovať informácie napríklad o vašom počítači, IP adrese, operačnom systéme a type prehliadača. Tieto informácie vo všeobecnosti zahŕňajú údaje, ktoré neumožňujú individuálnu identifikáciu informácií týkajúcich sa konkrétneho používateľa. Ak však uchovávame osobné údaje o vás, informácie zhromaždené použitím súborov cookie môžu byť spojené s takýmito údajmi.

Informácie získané súbormi cookie sa používajú na štatistické a analytické účely, ako je vedenie štatistiky o používaní Webovej stránky, vykonávanie prieskumov s cieľom zlepšiť Webovú stránku alebo ďalšie produkty a služby spoločnosti Fluidmaster s cieľom určiť, ktoré časti Webovej stránky sú najobľúbenejšie, poskytovať informácie tretím stranám, aby vám mohla smerovať vhodná reklama, a optimalizovať používanie Webovej stránky. Súbory cookie sa tiež používajú na to, aby vás poznali, keď sa vrátite na Webovú stránku, aby vám napríklad poskytli informácie týkajúce sa vašich osobných záujmov.

Na tejto Webovej stránke používame širokú škálu nástrojov tretích strán, ktoré umožňujú funkcie, ako je zdieľanie sociálnych médií a formuláre prieskumov. V niektorých prípadoch tieto nástroje tretích strán umiestnia do vášho počítača súbor cookie a použijú technológiu sledovania na účely prispôsobenia vašej skúsenosti alebo cielenia inzercie. Súbory cookie tretej strany môžu okrem iného obsahovať službu Google Analytics. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov nájdete v upozorneniach o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa súborov cookie.

Môžete sa rozhodnúť odmietnuť súbory cookie a odstrániť súbory cookie pomocou nastavení a funkcií vášho prehliadača. Pretože váš prehliadač je štandardne nastavený na prijímanie súborov cookie, odporúčame vám skontrolovať nastavenia prehliadača v prípade, že máte obavy z používania súborov cookie na Webovej stránke. Upozorňujeme však, že niektoré časti Webovej stránky môžu pre správne fungovanie vyžadovať súbory cookie. Ak sa rozhodnete nastaviť prehliadač na odmietnutie súborov cookie, nemusíte mať prístup k takýmto častiam Webovej stránky.

Ako chránime informácie o vás?

Spoločnosť Fluidmaster používa silné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré uchováva. Tieto opatrenia zahŕňajú usmernenia, postupy a ochrany zamerané na obmedzenie prístupu tretích strán k údajom, ale aj opatrenia prijaté s cieľom obmedziť prístup našich vlastných pracovníkov a poskytovateľov služieb k údajom, ktoré nepotrebujú pri plnení svojich úloh. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich bezpečnostných opatreniach, môžete sa obrátiť na nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov.

Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?

Ako registrovaný zákazník spoločnosti Fluidmaster môžete kedykoľvek pristupovať a pozmeniť svoje kontaktné údaje a iné profilové informácie prostredníctvom konta pre prihlasovanie sa do služby Fluidmaster, Fluidmaster Preference Center alebo iného používateľského konta služby Fluidmaster, ktorý ste si zaregistrovali.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sme o vás zhromaždili, a požiadať o vymazanie alebo opravu akýchkoľvek chybných, nepotrebných, neúplných alebo zastaralých osobných údajov. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas alebo inak zrušiť zber údajov o polohe alebo priamy marketing.

Môžete využiť vyššie opísané práva alebo vyjadriť akékoľvek obavy, ktoré máte ohľadom využívania vašich osobných údajov, a to kontaktovaním nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti „Ako nás kontaktovať?“.

Urobíme všetko preto, aby sme vyriešili akékoľvek problémy, ktoré by mohli súvisieť s naším spracovaním vašich údajov. Ak však nie ste spokojný s našimi odpoveďami alebo krokmi, môžete sa vždy obrátiť na váš národný orgán pre ochranu údajov.

Čo je potrebné pochopiť pred kliknutím na prepojenia na webové stránky tretích strán?

Webová stránka môže obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán. Majte na pamäti, že spoločnosť Fluidmaster nezodpovedá za postupy tretích strán týkajúce sa ochrany osobných údajov, ani za obsah týchto internetových stránok tretích strán. Vzhľadom na to, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na túto Webovú stránku, mali by ste si po otvorení stránok tretích strán prečítať upozornenia o ochrane osobných údajov.

Môžu sa tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať bez toho, aby sme vás výslovne informovali o takýchto zmenách. Aktuálnu verziu Zásad ochrany osobných údajov možno vždy nájsť na tejto Webovej stránke.

Odporúčame vám, aby ste si z času na čas opätovne prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste mohli posúdiť akékoľvek možné zmeny.

Ako nás kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa tohoto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo  osobných údajov, ktoré o vás vedieme v spoločnosti Fluidmaster, obráťte sa na naše oddelenie ochrany osobných údajov:

E-mailom na adrese dpr@fluidmaster.com.

Váš individuálny súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na dpr@fluidmaster.com alebo poštou.